tsuchiya_yuka.jpg

Photo: Tsuchiya Yuka (Ehime University, Kyoto)

Photo: Tsuchiya Yuka (Ehime University, Kyoto)